Chceme nabízet menší sortiment ovocných stromků a keřů, ale prověřených odrůd, aby i méně zkušený pěstitel dosáhl výborných výsledků. Všechny informace budou postupně u jednotlivých druhů zboží doplňovány.

Proč zasíláme tak "pozdě" na podzim? (Tento text platí jen pro podzimní sezónu)

Stromky začínáme zasílat poslední týden v říjnu až první týden v listopadu. Mnohým zákazníkům se to zdá pozdě a mají strach z mrazů. V posledních letech se rozmáhá nešvar především u obchodníků, kteří tlačí na školkaře, aby stromky byly v prodeji co nejdříve. Je těžko pochopitelné, když jsou v prodejnách nachystané stromky v prodeji již 1. října. Okolní stromy jsou zelené jako brčál a teploty v říjnu dosahují běžně nad 20-25 °C. U klasických odrůd ovocných stromků, kde se 2/3 letorostů zastřihnou, se takto předčasně vyorané stromky těžko poznají. To se pozná velice snadno na jaře, především když udeří v zimě silné mrazy jako v r. 2012, stromky často zmrznou až po místo roubování. Protože se specializujeme na sloupcovité a sloupovité ovocné druhy, kde je opravdu velmi důležité, aby terminály byly dostatečně vyzrálé, je nemožné stromky vyorávat před 25. říjnem. Stromky sázené v listopadu bývají méně poškozovány mrazem a na jaře mají lepší startovací podmínky.  V případě již zmíněného roku 2012, kdy byla půda zamrzlá až do jednoho metru a již počátkem dubna byly teploty dosahující ke 30°C byly značné problémy s ujímáním stromků. Nepoměr mezi podchlazenými kořeny a přehřátou korunkou stromku, způsoboval špatné rašení stromků, jejich poškození a dokonce někdy i úhyn. U stromků zasázených na podzim dochází k růstu kořenů již v průběhu zimy při teplotách již nad 5°C v půdě.

 

Teploty kolem nuly, ranní mrazíky nebo dokonce první sníh není v listopadu na závadu. V případě že zákazník nemá nachystané místo pro výsadbu, je nutné stromky tzv. založit. Je nutné mít nachystanou jámu, kde se kořeny zasypou zeminou min 10 cm nad kořenový krček. Stromky vysadíme na trvalé stanoviště co nejdříve, jak to počasí dovolí buď ještě na podzim a nebo na jaře po rozmrznutí půdy.