Návod na pěstování sloupcovitých jabloní


Pokyny pro pěstování:

Požadavky na stanoviště jsou stejné jako u běžných odrůd jabloní na slabě až středně vzrůstných podnožích. 

Půda by měla být dobrá, na živiny bohatá, v případě sucha je nutná závlaha. Nevhodné pro všechny jabloně jsou těžké zamokřené půdy s vysokým stavem spodní vody. Problémy s pěstováním se můžou objevit i v oblastech s lokálními záplavami. Důrazně varujeme před pěstováním sloupcovitých jabloní mezi záhonky okurek, rajčat, paprik, popř. jiných plodin náročných na vodu a živiny. Poměrné malé stromky v prvních letech pěstování svádí k takovéto "úspoře", ale v letních měsících, při intenzivní zálivce zeleniny, kořeny jabloní trpí a můžou být napadány houbovými chorobami. Stromky méně rostou a nebo může dojít až k celkovému úhynu.

Tyto odrůdy je možné pěstovat jak ekologicky bez výrazných zásahů postřiky a hnojením,s minimálním výnosem. Při intenzivním způsobu pěstování se naplno využije genetický potenciál odrůd s vysokými výnosy. Vhodné je jarní hnojení Cereritem nebo YaraMila Complexem popř. jiným hnojivem, které má pěstitel odzkoušené. Nám se nejvíce osvědčilo hnojení YaraMila Complexem. První hnojení dodáváme po rozmrznutí půdy již koncem března, počátkem dubna v dávce uvedené na obalu hnojiva. V případě vysoké násady jablek se doporučuje dávku zopakovat koncem června, tak aby stromek násadu uživil. Hnojení z jara může být již využito, nebo i vyplaveno. Během vegetace je vhodné přihnojovat kapalnými hnojivy na list.

Při pěstování v nádobách je nutný neustálý přísun živin v malých dávkách v závlaze (Kristalon Start, Plod, 5 g na 10 l). Ve volné půdě používáme během vegetace běžnou koncentraci 10 g/10 l. Výnos u těchto sloupcovitých jabloní se uvádí až 1500q z hektaru, při výnosu 15-20 kg jablek z jednoho stromku. Tento výnos bývá dosažen min po 8-10 letech pěstování.

Příkmený pás je třeba udržovat v bezplevelném stavu. Pokud budou jabloně pěstovány v okrasném trávníku je třeba počítat s tím, že dobře udržovaný trávník je náročný na živiny a především na vodu v teplých letních měsících. U takto pěstovaných jabloní doporučujeme udržovat  bez plevele kruh o průměru 1 m. Vhodné je posekanou trávu namulčovat kolem kmene, zabráníme tím růstu plevelů a také se tím sníží odpar vody. Rozkládající se trávu zatahují žížaly do do půdy a zvyšují obsah humusu a živin důležitý pro plodnost jabloní.

Spon výsadby:

Minimálně 0,5 m vzdálenost mezi stromy v řadách, řady od sebe 3 m. Tento spon je doporučovaný ve velkovysadbách a intenzivním způsobu pěstování. Při dostatku prostoru na zahradě doporučujeme zvětšit spon až na 1 m x 3 m v řadách, aby byly stromky dobře osluněny a dozrály kvalitní plody.

Řez:

Na středně vzrůstné podnoži je výška bez řezu 3-4 m, u některých odrůd i více. Výšku lze redukovat zakrácením terminálu na 2,5 - 3 m, přičemž v místě řezu mohou narůst 2-3 nové terminály, které každoročně před vegetací odstraňujeme. V neplodných letech mohou mít sloupcovité jabloně sklon k prodlužovacímu růstu bočních větví, který je paralelní s terminální osou (tzv. konkurenční terminál). Takto rostoucí větve je možné v průběhu roku kdykoliv odstranit na větevní kroužek nebo zakrátit na slabě rostoucí boční výhon. Větevní kroužek je místo, kde končí růst jednoho roku a začíná růst dalšího, zpravidla jednoletého výhonu. Zkráceně a jednoduše, pokud některý výhon roste tam, kde se to pěstiteli nelíbí tak jej ustřihne. Zcela mylné jsou informace šířené některými neumětely, že se stromky stříhají na 3-5 oček od kmene, nebo dokonce na 5 cm. Stromky to nutí jen k růstu výhonů, které neplodí. Pokud se během růstu do požadované výšky stane, že naroste  na vrcholu více terminálů,  tyto terminály redukujeme na jeden nejsilnější, popř. nejrovnější. Sloupcovitý růst zůstane zachován.

Květ:

Sloupcovité jabloně (tak jako všechny běžné odrůdy jabloní) jsou cizosprašné. Jako opylovač je možno použít normálně rostoucí i sloupcovitě rostoucí odrůdy jabloní. Nevhodné jsou triploidní odrůdy jako 'SUNCATS', 'Boskoop' nebo 'Jonagold' (není třeba se znepokojovat, tato informace je důležitá jen tehdy, pokud v okolí nejsou jiné odrůdy jabloní vhodné k opylování). Všechny námi nabízené odrůdy kvetou slabě až středně již prvním rokem. Odrůda REDCATS kvete mimořádně silně, na stromcích prvním rokem vykvetlo přes 200 (!) květů a jednotlivé stromečky dokázaly uživit až 20 jablek (asi 2,5-3 kg plodů prvním rokem). Celkový výnos v době plné plodnosti (asi v 7-10 letech) může být 8-12 kg, později 15-20 kg jablek z jednoho stromku.

Probírka:

K zabránění nástupu alternance (střídavé plodnosti) je důležité provádět každoročně probírku. Na každém plodonoši by měl na konci růstu plodů zůstat jenom jeden plod. Probírka se provádí na konci přirozeného opadu plodů (začátkem června), což znamená, že všechny nadbytečné plody otrháme a na každém plodonoši ponecháme jeden plod. Tím udržíme strom v fyziologické rovnováze a zajistíme každoroční vysokou plodnost. Pokud tuto důležitou povinnost zanedbáme stromky se mohou vysílit a následný rok nekvetou a neplodí.

Podkategorie

V této kategorii nejsou žádné dostupné produkty.