V roce 2017 uplynulo 10 let od začátku intenzivního šlechtění ovocných dřevin. I když se šlechtěním zabývám již skoro 30 let, nebylo to nijak intenzivně, ale spíše potřebou nabídnout rozšíření stávajícího sortimentu. Začátkem propagace sloupcovitých jabloní, nám ze strany zákazníků najednou vznikla poptávka po nových odrůdách napříč sortimentu všech druhů ovoce.  Na této stránce budeme postupně seznamovat zákazníky i širokou veřejnost se směry vývoje a cíle šlechtění. Chceme se soustředit na ,,díry" na trhu a působit především tam, kde se šlechtění u velkých firem nevyplatí, nebo je přímo v protichůdném požadavku drobných pěstitelů. Obliba vypěstování ovoce na vlastní zahrádce především pro děti stále stoupá. Ovoce z marketů je často podtržené, tvrdé, nevyzrálé s chutí značně odlišnou od ovoce z vlastní zahrady. Častým problémem poslední doby je značné zbytkové množství jak zakázaných, tak i povolených pesticidů od našich nejmenovaných severních sousedů. U jednotlivých druhů podrobně problematiku popíšu v příslušné sekci. Proces šlechtění je dlouhodobá a někdy i úmorná práce a hlavně velice nákladná záležitost. Od opylování květu až po uvedení nové odrůdy na trh uběhne mnohdy i 20 let. Přesto jsme se do této činnosti pustili a v současné době máme již několik odrůd ve zkušebně nebo před přihlášením do zkušebny.

V této kategorii nejsou žádné dostupné produkty.