Zimolezy netrpí chorobami. Občas jsme zaznamenali napadení puklicí švestkovou, která se dá zlikvidovat dostupnými prostředky. Postřik provádíme zásadně až po sklizni přípravky na savé škůdce prodávané v maloobchodním balení pro malé pěstitele. Nejčastěji se používají přípravky Reldan a nebo Mospilan. Je nutné dodržovat pokyny na příbalovém letáku u přípravku. Mšicemi, molicemi nebo jinými škůdci v běžných letech  netrpí. Zimolezy raší velmi brzy a v době, kdy na běžné ovocné stromy nalétávají mšice na mladé lístky, u zimolezů jsou listy již starší, pevnější a pro mšice neatraktivní. V roce 2017 vlivem únorových mrazů  a následném březnovém oteplení došlo k vyrovnanému rašení a k ojedinělému šíření mšic i na zimolezy. Na listech se to projevilo tak, že okraje listů žloutly, zkroutily se okraje směrem dovnitř a někdy se vytvořily načervenalé skvrny na listech. Listy rychle stárnou a zpevňují se, stávají se pro mšice nechutné a ty se stěhují na chutnější plodiny. Poškození listů je však nevratné a mnoho pěstitelů se domnívalo, že se jedná o nějakou chorobu, protože žádného škůdce nenašli. Z těchto důvodů není postřik proti mšicím ani nutný, vzhledem k časnému dozrávání plodů a ochranných lhůt ani žádoucí. Škody bývají minimální. 

 V době dozrávání jsou často plody sežrány ptactvem. Tady je nutná ochrana sítěmi, nebo vysázením většího množství keřů.

Podkategorie

V této kategorii nejsou žádné dostupné produkty.