Kamčatská borůvka® je obchodní název pro odrůdy zimolezu kamčatského z našeho zahradnictví chráněné ochrannou známkou. (Ochranná známka je označení, pomocí kterého firmy identifikují samy sebe, své výrobky a služby- viz Wikipedie). Tento název jsem vymyslel a začal používat v začátcích propagace zimolezů před více jak 25 lety. V té době bylo toto ovoce zcela neznámé a v povědomí bylo jen mezi botaniky, několika nadšenci a pěstiteli cizokrajných rostlin. Často si pěstitelé dováželi semena z návštěvy botanických zahrad tehdejšího SSSR. Rozšíření odrazoval i botanický název, neboť v našich zeměpisných šířkách rostou tři druhy jedovatých zimolezů. Rychlému rozšíření bránila tedy nejen nedůvěra v nový ovocný druh, ale i obtížné řízkování a množení. Množení semeny bylo problematické, neboť semenáče měly nahořklé nebo dokonce i silně hořké plody. Tato nepříjemná vlastnost je stále u některých zahraničních odrůd propagovaných na našem trhu. Po zvládnutí vegetativního množení a vyselektování několika kultivarů s plody bez hořkých látek, jsme začali toto perspektivní ovoce propagovat pod názvem KAMČATSKÁ BORŮVKA. Po několika letech reklamací, že prodáváme popínavý zimolez z červenými plody, jsem požádal o registraci ochranné známky KAMČATSKÁ BORŮVKA® na výpěstky z našeho zahradnictví. Tímto jsem se snažil zabránit nekalým praktikám jednoho ,,renovovaného" zahradnictví, které takto podvádělo několik let zákazníky. Od roku 1997 je možné tento název používat pouze v souvislosti s odrůdami ze Zahradnictví Chovanec.

V roce 1998-99 jsem vybral z množství asi 40-45 tisíc semenáčů první 2 tisíce sazenic k další selekci. Z této první selekce jsem během dalších několika let vybral 30-40 kultivarů s velkými plody a hlavně bez hořkých látek. V r. 2002 jsem přihlásil k právní ochraně první odrůdu Modrý triumf, která se mi zdála jako nejúrodnější, s největšími plody a je samosprašná. Následovaly odrůdy Remont a Helfštyn. Častým dotazem je proč nenabízíme více odrůd, konkurence přeci nabízí pomalu desítky odrůd. Mezi vyšlechtěnými kultivary není až tak velký rozdíl, dobou dozrávání je rozdíl minimální. Mnoho odrůd je importovaných z jiných klimatických podmínek, o kterých se zmiňuji později. U šlechtění jsem se soustředil na výnos a velikost plodů a především, aby plody nebyly nahořklé. Je zbytečné nabízet 10 odrůd, které se liší od sebe minimálně. Posledních letech vzrůstá zájem o zimolezy i ve světě a existuje několik center šlechtění zimolezů. Vzhledem k vysoké vitamínové hodnotě plodů a status bezkonkurenčně nejranějšího ovoce roste zájem i ze strany velkopěstitelů a obchodníků. Zde se šlechtění zaměřuje na zvýšení uchovatelnosti plodů, neboť plody je nutné po sklizni ihned zpracovat. Často již druhý, třetí den nezpracované plody plesniví, ve větší vrstvě se mačkají a pouští šťávu, tyto vlastnosti zamezují rozšíření v obchodech. Cílem šlechtění je zvýšit uchovatelnost plodů, ale je to většinou na úkor velikosti plodů. Plody po dozrání většinou opadávají, což při domácím pěstování není na závadu a dají se sklízet i setřesením, je to pohodlnější jak pracné obírání. Zde se šlechtění zaměřuje na výběr kultivarů, u kterých nedochází k předčasnému opadávání plodů, zároveň musí jít i o snadné utržení plodů. U některých kultivarů sice nedochází k opadávání plodů, ale po utrhnutí plodu dojde k vytržení části dužiny i se stopkou. To je pro tržní využití naprosto nepřijatelné. Cílem šlechtění je i zlepšení dalších vlastností zimolezů, aby se zvýšilo pěstitelské využití keřů. Některé kultivary pocházející z původních severních oblastí s jinou délkou dne a s jiným průběhem teplot přes zimní období. V našich oblastech se chovají tak, že předčasně nakvétají a raší i při oteplení přes zimu. Tato vlastnost se dá odstranit jen generativním množením a výběrem několika generací semenáčů adaptovaných na místní podmínky. Některé kultivary i s velmi kvalitními plody můžou mít v dospělosti velmi hustý, metlovitý habitus. Keře se zahustí tak, že se rapidně sníží výnos, plody jsou jen na obvodu keře. U takových to kultivarů je poměrně obtížný řez a musí být často velmi radikální, aby se obnovil růst plodných výhonů. Proto je vhodné vybírat odrůdy, které vytváří řidší a spíše rozložité keře. V průběhu příštích dvou let nabídneme zákazníkům další novou odrůdu s většími plody jako Modrý triumf, s vysokou a vyrovnanou plodností a sladšími plody.  

 

 

ZIMOLEZ POROVNANI PLODU2

PRODEJNÍ SAZENICE

Podkategorie

V této kategorii nejsou žádné dostupné produkty.