Proč Lipnická švestka nekvete a neplodí?

Proč Lipnická švestka nekvete.

Časté dotazy netrpělivých pěstitelů, kdy už se dočkají vytoužených plodů se pokusím zde vysvětlit.

Jeden za všechny ,, Mám od Vás 5 let Lipnickou švestku a ještě neplodí!"  Vyhledal jsem si fakturu nespokojeného zákazníka a zjistil jsem následující. Švestky koupil na podzim r. 2016, takže jednoduché počty jsou 2016,17,18,19,20, to je 5 let!! Jenže pěstitel jaksi zapomněl, že je to pouze 3 vegetační období!

1. vegetační rok - pokud pěstitel stromek při sázení řádně ostříhal větvičky na tři až pět oček, narostou větve do korunky někdy až do délky 1 metru. Velmi vhodné až nutné je v červnu mladé výhony v délce 40-50 cm zaštípnout, aby se rozvětvily a zpevnily korunku. 

Pokud pěstitel nasadí stromek tak jak je, s korunkou a je mu ,,líto"větve ostřihat, stromek zpravidla moc nenaroste, na větvích vyrostou jen krátké boční větvičky s několika lístky. Nepoměr kořenů a korunky je tak velký, že to stromek nezvládá a někdy i uschne. Stromek může 2-3 vegetační období živořit, než kořeny převládnou a stromek se ,,rozjede".

2. vegetační rok -  pokud narostly větve do délky jednoho a více metru, zkušený pěstitel je musí zastřihnout  o 30-50%, aby se zpevnily kosterní větve. Podpoří se intenzivní růst a zesílení větví, zároveň se oddálí nasazování květů o jeden rok. Dobře živený stromek může mít za vegetace větve dlouhé až 1 metr, pokud je pěstitel znovu zakrátí, situace se opakuje. 

3. vegetační rok - na jednoletých výhonech krátkých i dlouhých se vytvoří boční krátký obrost v délce 2-5 cm, u dobře živených stromků  se může vytvořit základ květních pupenů na příští rok. 

4. vegetační rok - jednoleté větve už tolik nenarůstají, většinou jen do délky 20-30 cm, na dvouletých naroste boční krátký obrost, na tříletém dřevu se vytvoří na krátkých bočních větvičkách květní obrost na příští rok.

5. vegetační rok - mělo by se dostavit plné kvetení a plodnost.

Vegetační období začíná rašením a končí opadem listí.

Čím hnojíte?  Jenom hnojem, zní častá odpověď. Hnojení s převahou dusíku obecně plodnost mladých stromků oddaluje. Hnojiva s plným obsahem prvků, včetně těch stopových vytvoří stromku podmínky, aby brzy plodil.

V tomto směru je Yara Mila Complex opravdu bezkonkurenční hnojivo a to, že je používají i komerční ovocné školky, svědčí o tom, že je asi nejlepší na trhu. Dodá stromkům vše potřebné za přijatelné náklady. O tom se přesvědčily i stovky našich zákazníků. 

Proč Lipnická švestka a jiné švestky neplodí?

 Častý dotaz je i na plození stromů, švestky kvetou ale neplodí. 

U Lipnické švestky jsme dělali pokusy s opylováním v síťovníku. To je zařízení, kde rostou bezvirózní stromky a kde nemůže hmyz, aby je nenakazil virovými chorobami. Tak se dá zjistit opylováním květů vlastním pylem, zda je odrůda samosprašná, u Lipnické se to potvrdilo.

V běžné zástavbě, kde jsou v každé zahradě švestky je problém cizosprašnosti téměř zbytečné řešit. Pokud květní pupeny a nebo květy nepoškodí silný jarní mráz, bývá to většinou problém pilatka švestková. Dokáže zničit až 99 % úrody, přesvědčil jsem se o tom v roce 2019, kdy jsem nestihl, pro nedostatek času, stromy nastříkat. Tento hmyz klade vajíčka do květů, larva se vyvíjí v mladých plůdcích, které postupně opadávají, na plodu je černá dírka. 

Postřik se prování při dokvétání a počátku opadu korunních plátků, přípravkem Mospilan.

2021- Protože se stále množí telefony s tím že stromy nekvetou nahrál jsem video ze sadu švestek, který byl vysázen na podzim 2014 ( ve videu jsem mylně uvedl 2013, ale ten rok jsem pozemek teprve koupi).

Absence květů u pěkně rostoucích stromků má několik společných jmenovatelů, přestože ve výše uvedeném návodu je téměř vše, ještě to zdůrazním.

1. silný řez, od počátku prodeje upozorňuji, že odrůda nesnáší silný řez, pokud pěstitel metrový narostený letorost zakrátí na 30-40 cm, donutí stromek, aby vytvořil nový a neměl ,,čas" nasadit květní pupeny. Je to hormonální  proces, pokud chceme dosáhnout rozvětvení již první rok, zhruba v červnu při délce letorostu 30-50 cm zaštípneme vrcholek. Do podzimu se většinou rozvětví a naroste minimálně stejná délka. Dá se tím ušetřit jeden rok a zkrátit nástup plodnosti.

2. špatný řez při výsadbě, mnoho pěstitelů nasadí stromky tak jak je dostali poštou a nebo jak je zakoupili. Přestože máme návod i s fotkami, není to nic platné. Pěstiteli je líto ořezat pěkně narostenou korunku. Tím se může plodnost oddálit až o dva roky

3. každoroční řez, dostávám fotky, kde je vidět jak pěstitel i 5 let po sobě udělá silný řez, z 1 m a více dlouhého výhonu zakrátí na 30-50 cm, větve jsou ,,klikaté" a bez plodonosného obrostu. To fyziologicky fakt nejde! Pěstitel nutí stromek neustále dorůstat a brání mu vytvořit plodonosný obrost. Při představě třímetrového stromku a na něm bečka plodů je nereálné, takže neřezat!

4. špatné a nebo jednostranné hnojení. Čím hnojíte? Hnojem, ledkem, kuřincami. Je třeba si uvědomit že se seká tráva, hrabe listí a přirozený koloběh živin není. Doplnit živiny kvalitním hnojivem se stopovými prvky je nutnost. Výživa u rostlin je stejně důležitá jako u lidí a zvířat, jen je trochu jiná, každý se taky necpe jen bůčkem!

5. špatné počty, listopad, prosinec a nebo tři, čtyři měsíce počátku roku nelze považovat za celý rok jak píšu v úvodu. Je třeba počítat celé vegetační období a okolnosti které popisuji v úvodu!

Jsou odrůdy, které plodí dříve, každá odrůda má své vlastnosti ať lepší a nebo horší, ale věřím tomu, že Lipnickou stojí za to mít na zahrádce. Plodí pěstitelům, kterým jsme dobře poradili bude plodit i těm, kteří jsou zatím neúspěšní! 

Předkládám dvě videa ze mého sadu jen OPRAVA, stromky byly vysázeny až na podzim 2014. 

Mají již dvě velké sklizně za sebou, letos třetí( 2021) by mohla být dobrá.

https://youtu.be/aiEZfAr_ar4

https://youtu.be/zNTcJ7L8JZU

Na podzim 2020 jsem byl pozván do pořadu Hobby naší doby, kde měla možnost paní Jiřina Bohdalová ochutnat jak čerstvé plody Lipnické švestky, tak i sušené a velice chutnaly. Pořad vyšel na přelomu února a března.

Podkategorie

V této kategorii nejsou žádné dostupné produkty.