Nová odrůda švestky s vysokou cukernatostí a vynikající chutí. Vznikla jako náhodný semenáč, pravděpodobně volným pokřížením odrůdy Wangenheimova x podnože St. Julian. Plody jsou střední velikosti, dobře odlučitelné od pecky, šťavnaté, velmi sladké a aromatické. Cukernatost naměřená refraktometrem dosahuje u běžně zralých plodů přes 30°, plné zralé plody měly až 37,5° (odhadem 2,5 dílku nad stupnici refraktometru). Část plodů zůstává na stromě a dochází k sesychání a ke zvyšování cukernatosti. U těchto plodů již nešlo cukernatost změřit. Plody jsou vhodné ke kuchyňskému zpracování, především sušení, ale i na marmelády, povidla, mražení, zavařování. Ovšem největšího uplatnění získá zřejmě na výrobu tradiční slivovičky. Výtěžnost je u této odrůdy téměř dvojnásobná proti jiným odrůdám. V r. 2011 bylo vypáleno ze 43 l kvasu 9,5 litrů 50% slivovice, v r. 2012 bylo z 220l vypáleno 42 l lahodného moku. Z r. 2013 byl vyroben kvas ze 114 kg plodů a z toho následně vypáleno 19,5 l. Pálení bylo prováděno v legální pálenici. V r. 2014 jsme nepálili z důvodů nepříznivého počasí v době květu a následné neúrodě.
Lipnická švestka patří mezi středně rané až rané odrůdy, v Lipníku nad Bečvou dozrává první týden v srpnu. Plody dozrávají postupně a sklizeň může trvat až tři týdny. I plně nezralé plody jsou chutné a sladké, zralé plody s vysokou cukernatostí lehce změknou a jdou velmi dobře utrhnout. Velikost plodů je střední s hmotností 25-40g, jsou oválné s klasickou švestkovou rýhou. Stromy rostou volně, mají široké koruny, jsou řídké a vzdušné ideální k plnému vyzrávání plodů. Vyžadují minimální řez, vyloženě nesnáší hluboký řez, který se praktikuje zpravidla ve velkovýrobě. Dvanáctileté stromky mají průměr koruny 4-5 m. Odolnost odrůdy k šarce švestek je velmi vysoká, rezistentní nebo max. tolerantní. Podrobně se tato vlastnost bude ještě odborně zkoumat. Faktem je že za 12 let pěstování nemá ani jeden mateční strom žádný klon viru šarky švestek. Stromy jsou pravidelně testovány ve VÚO Holovousy.  Plodnost je vysoká, stromy plodí pravidelně, nedochází k rozlámání stromů vlivem vysoké plodnosti, nedochází ani k odpočívání stromů kdy neplodí. Odrůda je samosprašná a je dobrý opylovač k jiným odrůdám. Velmi dobře opyluje i odrůdu Dwarf. Nutné je, jako u většiny odrůd švestek, postřik proti pilatce švestkové přípravkem Calypso nebo Mospilanem dle návodu na příbalovém letáku.

2015- letošní rok byl pro Lipnickou velmi dobrý. Na jaře se povedl postřik proti pilatce švestkové, včasná aplikace (asi jeden den dříve než se uvádí) způsobila zatím rekordní násadu plodů. Mám 7 stromů stáří asi 13 let. Plody začaly dozrávat počátkem srpna, první sklizeň byla 4 srpna, 8 srpna byl naplněn první barel švestek o váze 34 kg. Celkem jsem sklidil 437 kg švestek na kvas+ asi 20 kg na sušení a ochutnávku plodů v obchodě. Celkem bylo sklizeno 457kg, což dělá víc jak 65 kg na jeden strom. Sklizeň byla ukončena 15 září sběrem posledního asi 1 kg plodů. Tato poměrně dlouhá sklizeň je dobrá především pro malopěstitele, kde může nahradit délkou dozrávání 2-3 odrůdy. Vlivem abnormálních teplot byl letos vysoký podíl plodů s neměřitelnou cukernatostí, plody se scvrkávaly na stromě. Po deštích mezi 15-20 srpnem spadla cukernatost na 20°, během 4 dnů překročila 29-30°, vlivem vysokých teplot a rychlého dozrávání a vysychání plodů, jsem nebyl schopen získat šťávu a naměřit refraktometrem více stupňů. I přes slunečné počasí rekord z roku 2012 překonán nebyl. Při přípravě kvasu jsem musel rozdrcené švestky naředit asi 10-15% vody. Byly přidány kvasinky Coobra 48, pro rychlé prokvašení. Tyto kvasinky jsou schopny kvas prokvasit až na 21 % lihu. Pokud tomu tak opravdu je (zkouším je poprvé) bude výtěžnost rekordní. V pálenici jsem objednán na 15 ledna. Výsledek ihned zveřejním.

Vypáleno - přes zdánlivě ideální počasí výsledek ideální zrovna není. Ze zhruba 437 kg švestek bylo vypáleno 63 litrů 50% slivovice, což dělá 14,42l na 100 kg plodů. Za horším výsledkem jsou pravděpodobně menší plody a tím pádem i vyšší podíl pecek. Problémem bylo zřejmě i rychlé sesychání plodů a vysoký podíl nezkvasitelné dužiny.  I tak tento výsledek, vysoce přesahuje výtěžnost většiny odrůd. Zato chuť a vůně pálenky je vynikající a všem, co si na jaro 2017 přijedou pro stromky, dáme ochutnat.  

V sezóně 2019/20 dodáváme na podnožích St. Julien 

související zboží