Charakteristika jednotlivých antistresových přípravků Fyto-fitness

Prostředky Fyto-fitness jsou určeny pro potlačení účinku stresorů, vyvolanými např. škůdci, chorobami, chladem nebo vysokými teplotami, nedostatkem živin a vláhy, popř. deficitem slunečního svitu, a to na ekonomicky využívané zelené vyšší cévnaté rostliny a pro zvýšení kondice těchto rostlin. Vedle toho ošetřené rostliny posilují svůj autoimunitní systém proti škůdcům a chorobám v důsledku zvýšené tvorby tzv. fytoalexinů.

Aplikační forma prostředků se použije jako postřik na povrch nadzemní části rostliny, tedy ne zálivkou, a to 2krát až 5krát v průběhu vegetace u jednoletých nebo 2krát až 5krát v průběhu vegetačního roku u víceletých rostlin. Prostředek lze používat v kombinaci s vodným roztokem/emulzí/suspenzí libovolného prostředku na ochranu rostlin nebo vodným roztokem/emulzí/suspenzí jiných fytoefektorů v agrotechnických termínech a v koncentracích doporučených jejich výrobcem s výjimkou prostředků obsahujících volnou síru nebo chemicky vázanou síru v negativních oxidačních stavech (polysulfidy, thiofosfáty, thiokarbamáty, a pod).

Pokud není rostlina uvedená v Aplikační tabulce, použijí se pro ni aplikace pro nejbližší vhodný rostlinný druh/typ. Prostředek se nesmí aplikovat, pokud je venkovní teplota vyšší než 23 °C. Nejvhodnější je aplikace po ránu, ranní rosa není na závadu.

Aplikace: prostředek se aplikuje bez ředění postřikem na zelenou plochu rostlin, aplikační dávka je 30 – 40 ml prostředku na 1 m2 povrchu rostliny.

Světle hnědá kapalina, pH 6-7. Salinita: cca. 0,007 % hmot.

související zboží