Proč Lipnická švestka nekvete a neplodí?

Proč Lipnická švestka nekvete.

Časté dotazy netrpělivých pěstitelů, kdy už se dočkají vytoužených plodů se pokusím zde vysvětlit.

Jeden za všechny ,, Mám od Vás 5 let Lipnickou švestku a ještě neplodí!"  Vyhledal jsem si fakturu nespokojeného zákazníka a zjistil jsem následující. Švestky koupil na podzim r. 2016, takže jednoduché počty jsou 2016,17,18,19,20, to je 5 let!! Jenže pěstitel jaksi zapomněl, že je to pouze 3 vegetační období!

1. vegetační rok - pokud pěstitel stromek při sázení řádně ostříhal větvičky na tři až pět oček, narostou větve do korunky někdy až do délky 1 metru. Velmi vhodné až nutné je v červnu mladé výhony v délce 40-50 cm zaštípnout, aby se rozvětvily a zpevnily korunku. 

Pokud pěstitel nasadí stromek tak jak je, s korunkou a je mu ,,líto"větve ostřihat, stromek zpravidla moc nenaroste, na větvích vyrostou jen krátké boční větvičky s několika lístky. Nepoměr kořenů a korunky je tak velký, že to stromek nezvládá a někdy i uschne. Stromek může 2-3 vegetační období živořit, než kořeny převládnou a stromek se ,,rozjede".

2. vegetační rok -  pokud narostly větve do délky jednoho a více metru, zkušený pěstitel je musí zastřihnout  o 30-50%, aby se zpevnily kosterní větve. Podpoří se intenzivní růst a zesílení větví, zároveň se oddálí nasazování květů o jeden rok. Dobře živený stromek může mít za vegetace větve dlouhé až 1 metr, pokud je pěstitel znovu zakrátí, situace se opakuje. 

3. vegetační rok - na jednoletých výhonech krátkých i dlouhých se vytvoří boční krátký obrost v délce 2-5 cm, u dobře živených stromků  se může vytvořit základ květních pupenů na příští rok. 

4. vegetační rok - jednoleté větve už tolik nenarůstají, většinou jen do délky 20-30 cm, na dvouletých naroste boční krátký obrost, na tříletém dřevu se vytvoří na krátkých bočních větvičkách květní obrost na příští rok.

5. vegetační rok - mělo by se dostavit plné kvetení a plodnost.

Vegetační období začíná rašením a končí opadem listí.

Čím hnojíte?  Jenom hnojem, zní častá odpověď. Hnojení s převahou dusíku obecně plodnost mladých stromků oddaluje. Hnojiva s plným obsahem prvků, včetně těch stopových vytvoří stromku podmínky, aby brzy plodil.

V tomto směru je Yara Mila Comlex opravdu bezkonkurenční hnojivo a to, že je používají i komerční ovocné školky, svědčí o tom, že je asi nejlepší na trhu. Dodá stromkům vše potřebné za přijatelné náklady. O tom se přesvědčily i stovky našich zákazníků. 

Proč Lipnická švestka a jiné švestky neplodí?

 Častý dotaz je i na plození stromů, švestky kvetou ale neplodí. 

U Lipnické švestky jsme dělali pokusy s opylováním v síťovníku. To je zařízení, kde rostou bezvirozní stromky a kde nemůže hmyz, aby je nenakazil virovými chorobami. Tak se dá zjistit opylováním květů vlastním pylem, zda je odrůda samosprašná, u Lipnické se to potvrdilo.

V běžné zástavbě, kde jsou v každé zahradě švestky je problém cizosprašnosti téměř zbytečné řešit. Pokud květní pupeny a nebo květy nepoškodí silný jarní mráz, bývá to většinou problém pilatka švestková. Dokáže zničit až 99 % úrody, přesvědčil jsem se o tom v roce 2019, kdy jsem nestihl, pro nedostatek času, stromy nastříkat. Tento hmyz klade vajíčka do květů, larva se vyvíjí v mladých plůdcích, které postupně opadávají, na plodu je černá dírka. 

Postřik se prování při dokvétání a počátku opadu korunních plátků, přípravkem Mospilan.

Podkategorie

V této kategorii nejsou žádné dostupné produkty.